Allah doğmaz doğurmaz ölmez

Mesih’in kimliği temel inancımızı sarsar mı? Kesinlikle hayır! Birçok insan ‘Allah doğmaz doğurmaz ölmez’ diyerek İsa Mesih’in Tanrı’nın Oğlu veya Mesih olduğunu kabul etmiyor. Öncelikle Tanrı’nın Oğlu derken fiziki anlamda Oğlu değildir. Mecaz anlamda Oğul’dur. İsa Mesih’in doğumu normal insanın doğumu ile çok farklıdır. Sıradan doğum olsaydı bir erkek ve kadının cinsel ilişkisinden sonra erkeğin spermi ve kadının rahminde olan yumurtanın birleşimi ile doğumun gerçekleşmesi gerekirdi. Ama İsa Mesih’in doğumu öyle değil. Başlangıçtan beri var olan Tanrı’nın Sözü, Meryem’in rahminden olan bir insan bedenini bir elbise gibi giyinip dünyaya geldi. Meryem, ezelden var olan Tanrı’nın Sözü’ne bir insan bedeni verdi diye Allah’ı doğurdu diyebilir miyiz? Ya da Allah, Meryem’in rahminden bir beden aldı diye Allah doğdu demek yanlıştır.  Birde tüm insanların günah sunusu İsa Mesih’i, çarmıhta kurban olarak aldığı bedeni vermekle O’nun Öz varlığının öldüğünü söyleyemeyiz. İsa Mesih’in doğumu aynı buna benziyor. Meryem İsa Mesih’in var olmasının sebebi değildir. Çünkü Tanrı’nın Sözü olan Mesih dünyanın başlangıcından beri vardı.

Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı’yla birlikteydi ve Söz Tanrı’ydı. Başlangıçta O, Tanrı’yla birlikteydi. Her şey O’nun aracılığıyla var oldu, var olan hiçbir şey O’nsuz olmadı. Yaşam O’ndaydı ve yaşam insanların ışığıydı. Işık karanlıkta parlar. Karanlık onu alt edemedi.(İncil Yuhanna 1:1-5)

Ezelden var olan Tanrı’nın Sözü, ev yani bir çadır olan insan bedenine girdi. Bu yüzden kesinlikle “Meryem Tanrı’yı doğurdu ya da Tanrı Meryem’in rahminde doğdu” demek hiç doğru değildir.

Bir de İsa Mesih çarmıhta öldü diye ezelden var olan Tanrı’nın Sözü çarmıhta öldü anlamına gelmiyor. Tanrı’nın aldığı bedeni kurban olarak verdi demektir.

Nitekim Mesih de bizleri Tanrı’ya ulaştırmak amacıyla doğru kişi olarak doğru olmayanlar için günah sunusu olarak ilk ve son kez öldü. Bedence öldürüldü, ama ruhça diriltildi. (İncil 1.Petrus 3:18)

Bu ayette net bir şekilde anlaşılıyor ki bedensel olarak öldüğünü ama O’nun iç varlığında olan Tanrı’nın Esas’ının diri olduğunu söylemektedir.

Sonuç olarak Allah doğmaz, doğurmaz ve ölmez inancına Tanrı’nın Sözü olan İsa Mesih’in dünyaya gelişi ve ayrılışı ile hiçbir aykırı olan nokta olmadığı çok nettir. Asıl sorulması gereken budur. ‘Neden Tanrı’nın, insan bedenini giyip dünyaya gelmesi gerekiyordu?’ Bu konu için Kurtuluş Planı bölümüne detaylıca bakalım.