Üçlü Tek Tanrı - Tanrı’nın Özü, El, Yahveh veya Baba Tanrı

“Var olan Tanrı tekli tek Tanrı mı?” yazısında bahsettiğimiz gibi Söz ve Ruh ile birlikte tüm yaratılışın merkezinde Tanrı’nın Özü yer almaktadır. Tanrı’nın Özü Hz. Nuh, İbrahim, İshak ve Yakup zamanında ilah anlamına gelen “El” olarak, sonra Hz. Musa zamanında “YHWH” yani “ben kendim var olanım” anlamına gelen İbranice olarak “יהוה” Yahveh olarak çağrıldı.

Musa şöyle karşılık verdi: “İsrailliler’e gidip, ‘Beni size atalarınızın Tanrısı gönderdi’ dersem, ‘Adı nedir?’ diye sorabilirler. O zaman ne diyeyim?” Tanrı, “Ben Ben’im” dedi, “İsrailliler’e de ki, ‘Beni size Ben Ben’im diyen gönderdi.’ (Tevrat Mısırdan Çıkış 3:14,14)

Yahveh Tanrısı Hz. İbrahim’e vaat ettiği söz uyarınca İsrail halkı Mısır’daki kölelikten Hz. Musa aracılığı ile kurtarır ve onlarla antlaşma yaparak Tanrı’nın halkını oluşturur. Ama ne yazık ki İsrail halkı antlaşmaya sadık kalmadan devamlı itaatsizlik eder. Buna rağmen son bulmayan sarsılmaz sevgisine sahip Yahveh Kurtarıcı Mesih’i göndereceğini birçok peygamber aracılığı ile vaat eder.  O sevgidir. O merhametlidir. O Kendine iman edenleri bereketler, kurtarır ve onlarla samimi ilişki kurar.

Çünkü gökler yeryüzünden ne kadar yüksekse, Kendisinden korkanlara karşı sevgisi de o kadar büyüktür. Doğu batıdan ne kadar uzaksa, O kadar uzaklaştırdı bizden isyanlarımızı.  Bir baba çocuklarına nasıl sevecen davranırsa, RAB de kendisinden korkanlara öyle sevecen davranır. Çünkü mayamızı bilir, Toprak olduğumuzu anımsar.(Zebur 103: 11-14)

Bu yüzden O’nun derin sevgisini tatmış bir insan O’nun için şiir yazar ve övgü sözleriyle ilahiler söyler.  Hz. Davut gibi.

Seni seviyorum, gücüm sensin, ya RAB! RAB benim kayam, sığınağım, kurtarıcımdır, Tanrım, kayam, sığınacak yerimdir, Kalkanım, güçlü kurtarıcım, korunağımdır!(Zebur 18:1-2)

Yaratan’ın yaratılandan asıl istediği ne olabilir? Kendisinin koyduğu Kurallara dört dörtlük uymak mı? Eğer Tanrı’nın istediği bu olsaydı bu dünyada hiçbir insan kalmazdı. Öyle ise O’nun en önemsediği şey nedir? O’nu sevmektir.

Tanrımız RAB tek RAB’dir. Tanrınız RAB’bi bütün yüreğinizle, bütün canınızla, bütün gücünüzle seveceksiniz.(Tevrat Yasanın Tekrar 6:5,6)

İncil’de İsa Mesih Yahve Tanrı’sına hep Baba olarak hitap ederdi. Çünkü Kendisi O’nun öz varlığından gelen Söz olduğu içindir. Bedensel anlamında değil mecaz anlamında Tanrı’nın Oğlu olarak da çağırıldı.  Çünkü kendisi Tanrı’nın Öz varlığından çıktığı içindir. Bu konuyla ilgili daha detaylı bilgi almak için Üçlü Tek Tanrı – Oğul linkine basınız. Başlangıçtan beri O her zaman Baba ile beraberdi. O göksel Baba’nın yüreğini en yakından tanıdığı için kendi isteği ile kendini alçaltıp insan bedenini giyerek aramıza geldi.

Sevgili kardeşlerim, birbirimizi sevelim. Çünkü sevgi Tanrı’dandır. Seven herkes Tanrı’dan doğmuştur ve Tanrı’yı tanır. Sevmeyen kişi Tanrı’yı tanımaz. Çünkü Tanrı sevgidir.(İncil 1.Yuhanna 4: 7,8)

Her millet farklı inanca, farklı kültüre sahiptir. Bu yüzden Tanrı’nın imajı da çok farklıdır. Bir Amerikalı gence Tanrı deyince aklına ne geliyor diye sorunca çoğu gençler ‘polis’ demiş. Yapmak istediği yaramazlığı hep engellemeye çalışan…. Uzak Doğulu insanlara sorunca ak sakalı yaşlı dede aklına geliyormuş. Orta doğuda yaşayan insanların çoğu ise terazi tutan acımasız hakim aklına geliyormuş. Siz Tanrı deyince aklınıza nasıl bir imaj geliyor? Kutsal Kitap evreni yaratan Tanrı’nın bizim göklerdeki Baba olduğunu söylemektedir. İki elini açmış sizi sevgi ile kucaklamak için bekleyen Baba!

Baba’nın Sevgi Mektubu

Çocuğum,

Sen BENİ tanımazken BEN seni tanıyordum
Mezmur 139:1

Ben senin ne zaman oturup kalktığını biliyorum
Mezmur 139:2

Senin bütün yollarını biliyorum
Mezmur 139:3

Başındaki saçları bile tek tek saydım
Matta 10:29-31

Çünkü seni kendi suretimde yarattım
Tekvin 1:27

Benim içimde yaşıyor, hareket ediyor ve bende varsın
Elçilerin İşleri 17:28

Sen benim soyumdansın
Elçilerin İşleri 17:28

Ana Rahmine düşmeden önce seni bildim
Yeremya 1:4-5

Yaradılıştan evvel seni seçtim ve seni planladım
Efesliler 1:11-12

Sen bir hata, bir tesadüf değilsin
Mezmur 139:15-16

Bilmelisin ki, bütün günlerin Kitabım’da yazılıdır
Mezmur 139:15-16

Doğum saatini ve yaşayacağın yerleri ben saptadım
Elçilerin İşleri 17:26

Seni müthiş ve harika yarattım
Mezmur 139:14

Seni ana rahmindeyken ben şekillendirdim
Mezmur 139:13

Ve doğduğun gün ben seni ana rahminden çıkardım
Mezmur 71:6

Ben senden uzaklarda öfke dolu değilim.
Ben SEVGİ’nin tek yorumuyum.
1.Yuhanna 4:16

Ve benim arzum bu sevgi ile seni mest etmektir
1. Yuhanna 3:1

Çünkü sen benim çocuğumsun ve ben senin Baba’nım
1. Yuhanna 3:1

Sana armâğânlarım dünyadaki babanın
verebileceklerinden kesinlikle çok daha fazladır
Matta 7:11

Çünkü ben her an kâmil (yetkili) olan bir Baba’yım
Matta 5:48

Aldığın her nimet benim elimden sana gelmekte
Yakup 1:17

Çünkü ben sana sahip çıkanım ve tüm karşılaştığın
zorluklarda sana doğru yönelirim, ihtiyaçlarını biliyorum
Matta 6:31-33

Senin geleceğin hakkındaki planlarım ümit dolu
Yeramya 29:11

Çünkü seni ebedi bir sevgi ile seviyorum
Yeremya 31:3

Denizdeki kum tanelerinin sayısından
fazladır seni düşünüşüm
Mezmur 139:17-18

Tapınırken seninle sevinçle coşarım
Sefanya 3:17

Hiçbir zaman sana iyilik etmekten vazgeçmeyeceğim
Yeremya 32:40

Sen benim değerli gözdemsin, hazinemsin
Mısır’dan Çıkış 19:5

Seni güçlendirmek benim yüreğim
ve ruhumdaki en büyük arzu
Yeremya 32:41

Sana bilmediğin büyük ve erişilmez
şeyleri göstermek istiyorum
Yeremya 33:2

Bütün yüreğinle ve bütün canınla aradığında,
beni bulacaksın
Tesniye 4:29

Benden zevk aldığında sana yüreğindeki
tüm istekleri vereceğim
Mezmur 37:4

Bu istekleri senin yüreğine koyan da benim
Filipililer 2:13

Dilediklerinden, düşündüklerinden daha
fazlasını yapacak kudretteyim.
Efesliler 3:20

Seni sonsuz bir şekilde yüreklendiren,
cesaretlendiren de benim
2.Selanikler 2:16-17

Her türlü sıkıntıda da seni teselli eden bir Baba’yım
2. Korintliler 1:3-4

Kalbin kırıldığında sana en yakın olan benim
Mezmur 34:19-20

Çoban kuzuyu kucağında nasıl taşırsa,
iste bende seni öylesine… bağrımda (yüreğimde) taşıyorum
İşaya 40:12

Günün birinde bütün gözyaşlarını sileceğim ve bu dünyada seni
üzen tüm acıları ortadan kaldıracağım, yok edeceğim
Esinleme 21:3-4

Ben senin Baba’nım ve seni oğlum İSA gibi seviyorum
Yuhanna 17:23

Çünkü sana olan sevgimi ISA aracılığı ile sana açıkladım
Yuhanna 17:26

İSA benim öz varlığımın görüntüsüdür ve onun aracılığı ile
sana senden yana olduğumu, sana karşı olmadığımı kanıtlıyorum
Romalılar 8:31

Ve yine İSA’nın aracılığı ile sana suçlarını
saymayacağımı anlatıyorum
2.Korintliler 5:18-19

Sen ve Ben barışabilelim diye ISA MESIH öldü
2. Korintliler 5:18-19

Onun ölümü sana duyduğum sevginin
en yüksek doruk noktasıdır
1.Yuhanna 4:10

Senin sevgini kazanabilmek için benim için en
değerli şeylerden vazgeçmeyi esirgemedim
Romalılar 8:31-32

Oğlum’un sana sunduğu hediyeyi kabul edersen,
beni kabul etmiş sayılırsın
1.Yuhanna 2:23

Ve hiç bir şey bizi birbirimizden hiç bir zaman ayıramaz
Romalılar 8:38-39

Ben hep Baba idim ve hep baba kalacağım
Efesliler 3:14-15

Simdi sana soruyorum:
BENIM ÇOCUGUM OLMAK ISTIYOR MUSUN?…
Yuhanna 1:12-13

Ben kucağımı açtım ve seni bekliyorum
Luka 15:11-32

Seni seven
GÖKSEL BABA’N