Mesih kimdir?

4 tane İncil mi var?

Orta-doğu’da yaşayan birçok insan İncil’in dört tane olduğunu düşünür. Ama İncil 27 kitapçıktan oluşmaktadır. Onlardan ilk dört kitapçık ise İsa’nın hayatı ve yaptıklarından bahsetmektedir. Sonra ki kitapçıklar ise İsa Mesih’in göğe alındıktan sonra O’nunla ilgili haberlerin dünyaya nasıl yayıldığını, bunun sonucu olarak oluşan dünyanın çeşitli yerlerindeki imanlıların nasıl yaşaması gerektiğine dair mektuplar ve vahiy kitabı olarak oluşmaktadır. Dolaysıyla İncil dört tanedir dersek yanlış veya eksik iletmiş oluruz. İncil’de İsa Mesih’in hayatı ile ilgili dört farklı yazar tarafından dört farklı açıdan yazılmış kitapçıklar var dersek doğru söyleriz.

İsa Mesih’in hayatını kaleme alan ilk kişi Markos’tu. Markos İsa Mesih’in ilk üç öğrencilerinden biri olan Petrus’un yardımcısıydı. Kendisi hizmetçi olduğu için İsa Mesih’in hayatını özellikle dünyaya hizmet etmek için gelen Mesih olarak tanıttı.
İkinci olarak kendisi Musa ile aynı Levi oymağından olup İsa Mesih’in hayatını en yakından izleyen 12 öğrenciden biri olan Matta özellikle Tevrat, Zebur ve diğer peygamberlerin vaat ettiği Mesih ile ilgili peygamberlik sözlerini İsa Mesih’in hayatında nasıl gerçekleştiğini yazdı.

Luka ise hem Mesih’le ilgili haberleri en hararetle yaydığı elçi Pavlus’un yardımcısı hem de meslek olarak Roma’nın doktoruydu. Kendisi doktor olduğuna göre şifa veren yani bizi iyileştirmek için gelen İsa Mesih hakkında daha detaylı yazmış olup özellikle Yahudi olmayan diğer uluslara hitaben Mesih’in hayatını yazdı.

Son olarak Yuhanna ise İsa Mesih’i en yakından izlemiş ve en uzun yaşamış bir elçiydi. O daha önce yazılmış olan Matta, Markos ve Luka kitabından eksik olanı tamamlayarak özellikle Tanrı’nın öz varlığından gelen İsa Mesih’i tanıttı.
Farklı açılardan yazılması tek kişi tarafından yazılmasıdan daha net ve doğru bilgilendirebilir. Örneğin bir sandalyeci yurtdışında olan bir müşterine kendisinin ürettiği sandalye ile ilgili bilgi vermek isterse ne yapar? Adam uzakta olan müşteriye sandalyeyi götürecek durumda değilse ve ürünü alıp almayacağı da belli değilse ürettiği sandalyeyi karşı taraftaki kişinın daha net anlaşılması için tek bir açıdan bakarak çizdiği resmi değil, farklı açıdan yani üst, alt, yan ve ön olarak dört taraftan bakarak çizdiği teknik çizimi göndermeye daha tercih eder.

İncil bu dünyadaki tüm insanların kurtuluşu için gelen Mesih’i en iyi bir şekilde tanıtmak için yazılmıştır. Tek kişi taraftan baştan sona kadar yazılan kitap değil, Mesih’in hayatını farklı açıdan bakan samimi ve dürüst kişiler tarafından yazılan Tanrı’nın Sözü’dür.